Νομοθετικό διάταγμα 29/11/1923

ΝΔ 29-11-1923: Περί τροποποιήσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό διάταγμα 29-11-1923: Περί τροποποιήσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κ.λ.π., (ΦΕΚ 348/Α/1923), 01-12-1923.

 

Γεώργιος Β Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη την υπ' αριθμόν 1 παράγραφο της από 15-09-1922 απόφασης της Επαναστατικής Επιτροπής, με πρόταση του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κ.λ.π., το αναφερόμενο στη δημοσίευση των γνωμοδοτήσεων του συμβουλίου των Δημοσίων Έργων διαγράφεται, της διαγραφής ταύτης ισχύουσας από της δημοσιεύσεως του άνω διατάγματος.

 

Εις τον Ημέτερο επί της Συγκοινωνίας Υπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 29-11-1923.

 

Γεώργιος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.