Νομοθετικό διάταγμα 361/69 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπό τον όρον αισθητικός νοείται στο παρόν, ο κατά τις κείμενες διατάξεις πτυχιούχος νομίμως αναγνωρισμένης υπό του Κράτους Σχολής Αισθητικής ημεδαπής ή ισοτίμου τοιαύτης της αλλοδαπής, εφ' όσον εν τη δευτέρα περιπτώσει, το πτυχίον τούτου έτυχε αναγνωρίσεως εν Ελλάδι.

 

2. Υπό τον όρον αισθητική εν τη έννοια του παρόντος, νοείται το σύνολον των ειδικών θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, τις οποίας αποκτά κατά την διάρκειαν των σπουδών του ο αισθητικός και εφαρμόζει κατά την άσκηση του επαγγέλματος του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.