Νομοθετικό διάταγμα 439/70 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις παραλιακές εκτάσεις κείμενες: α) εκτός περιοχών διεπόμενων υπό εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 και β) εκτός περιοχών, δι' ας ισχύουν ειδικές διατάξεις περί δομήσεως, η οικοδομή τοποθετείται εις απόσταση τουλάχιστον τριάκοντα (30) m από του κατά τις κείμενες διατάξεις καθοριζομένου ορίου του αιγιαλού.

 

2. Οι περιορισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν επί:

 

α) βιομηχανιών και βιοτεχνιών, αίτινες ως εκ της φύσεώς των δέον να εγκαθίστανται επί παραλιακών χώρων,

β) επί αξιόλογων ξενοδοχειακών και τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων και

γ) επί πάσης φύσεως έργων του Δημοσίου, Λιμενικών Ταμείων και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Η ανάγκη της εξαιρέσεως εκ της εφαρμογής εν εκάστη των ανωτέρω περιπτώσεων βεβαιώνεται δι' αιτιολογημένης αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.