Νομοθετικό διάταγμα 532/70 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Διά βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εσωτερικών και του αρμοδίου ή των αρμοδίων κατά περίπτωσιν Υπουργών δύναται:

 

α) να καταργείται γνωμοδοτική ή αποφασιστική αρμοδιότης συμβουλίων ή επιτροπών επί αντικειμένων, εφ' ων απαιτείται κατά νόμον αυτή προς άσκηση υπό του Υπουργού των μεταβιβαζομένων διά του παρόντος εις τα διανομαρχιακού ή νομαρχιακού επιπέδου όργανα αρμοδιοτήτων της περιφερειακής αρχής διανομαρχιακού επιπέδου ή του νομάρχου ασκούντος αποφασιστική αρμοδιότητα και

 

β) να συνιστώνται τοιαύτα συμβούλια ή επιτροπές. Διά των αυτών Διαταγμάτων καθορίζονται τα της συνθέσεως, συγκροτήσεως και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας των συμβουλίων ή επιτροπών τούτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.