Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Απευθείας αίτηση οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αίτησις οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως ενώπιον του Εφετείου δύναται να υποβληθεί ευθέως και εις ην περίπτωσιν δεν έχει προηγηθεί προσωρινός προσδιορισμός ταύτης.

 

2. Μέχρι της πρώτης συζητήσεως της αιτήσεως περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως, δύναται να υποβληθεί υπό τινός των ενδιαφερομένων αίτησις περί προσωρινού προσδιορισμού αυτής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Εν τοιαύτη περιπτώσει, ματαιώνεται η ενώπιον του Εφετείου δίκη που άρχισε περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως και δύναται ούτος να κριθή κατόπιν νέας αιτήσεως, υποβαλλομένης μετά την έκδοση αποφάσεως περί προσωρινού προσδιορισμού της αποζημιώσεως.

 

3. Μη προσδιορισθείσης προσωρινώς της αποζημιώσεως, η δια της οριστικής αποφάσεως του Εφετείου ορισθείσα τοιαύτη είναι οριστική και τελεσίδικη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.