Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Μέγιστον ύψος κτιρίων - ελάχιστες αποστάσεις αυτών από της γραμμής δομήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μέγιστον ύψος των κτιρίων εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να είναι μεγαλύτερο των 75 m. Υπεράνω του εκάστοτε δια της αδείας οριζομένου ύψους, ουδεμία απολύτως προεξοχή επιτρέπεται.

 

2. Οι όψεις του κτιρίου τοποθετούνται εσώτερο της γραμμής δομήσεως και εις ελάχιστη απόσταση Α που δίδεται υπό τς σχέσεως:

 

Eqn143

 

ένθα Η το ύψος της εξεταζόμενης όψεως του κτιρίου και Π η απόστασις των γραμμών δομήσεως ήτις εις ας περιπτώσεις είναι μικροτέρα των 10 m λαμβάνεται ίση με 10 m. Οι ως άνω αποστάσεις μετρούνται από τα άκρα των τυχόν κατασκευαζόμενων ανοικτών ή κλειστών εξωστών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.