Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Συστήματα δομήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκ της θέσεως των κτιρίων ως προς τα όρια των οικοπέδων διακρίνονται τα ακόλουθα συστήματα δομήσεως:

 

α) Συνεχές σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια εφάπτονται αμφοτέρων των πλαγίων ορίων ουχί όμως και του οπισθίου ορίου αυτών.

 

β) Ασυνεχές σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια αφίστανται αμφοτέρων των πλαγίων και του οπισθίου ορίου αυτών.

 

γ) Μικτό σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια εφάπτονται μεν του ενός των πλαγίων ορίων αφίστανται δε του ετέρου και του οπισθίου ορίου αυτών.

 

δ) Πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια ουδενός των ορίων του οικοπέδου εφάπτονται.

 

ε) Σύστημα πτερύγων, καθ' ο επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων εν γένει, κατά σειράν παρά τα πλάγια ή το οπίσθιο ή και το πρόσθιο όριον του οικοπέδου, εξυπηρετουμένων από απόψεως επικοινωνίας φωτισμού και αερισμού εξ ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου.

 

στ) Σύστημα ελευθέρας συνθέσεως, καθ' ο επιτρέπεται η μέχρι και του πρώτου υπέρ το ισόγειο ορόφου δόμησις κατά το συνεχές σύστημα δομήσεως κατά δε τους λοιπούς ορόφους η δόμησις κατά το ασυνεχές ή πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα.

 

ζ) Σύστημα ελευθέρας δομήσεως, καθ' ο τα κτίρια τοποθετούνται ελευθέρως εντός μεγάλων εκτάσεων εντός ή εκτός σχεδίων πόλεων κειμένων εις απόσταση από των γραμμών δομήσεως, των ορίων των οικοπέδων και απ' αλλήλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.