Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Φωτισμός και αερισμός των διαμερισμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κυρίας χρήσεως χώροι των κτιρίων ως και τα μαγειρεία πρέπει να δέχονται τον αναγκαίο φωτισμό και αερισμό αμέσως εκ των κοινοχρήστων εκτάσεων του οικισμού ή και εκ των υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων των οικοπέδων.

 

2. Η αναγκαία προς φωτισμό και αερισμό επιφάνεια του ανοίγματος (κτίστου) δεν δύναται να είναι μικροτέρα του 1 m2 ανά 9 m2 επιφανείας δαπέδου χώρου.

 

3. Τα ανοίγματα προς αερισμό χώρων βοηθητικής χρήσεως δύναται να καταργούνται εάν εξασφαλίζεται τεχνητός αερισμός δια φυσικού ή μηχανικού ελκυσμού βάσει ειδικής μελέτης υποβαλλομένης εις την αρμόδια Αρχήν κατά την αίτηση προς έκδοση της αδείας ανεγέρσεως του κτιρίου.

 

4. Εις τους χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων δέον όπως εξασφαλίζεται φυσικός ή τεχνητός αερισμός.

 

5. Μαγειρεία εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κέντρων διασκεδάσεως εφ' όσον αρμοδίως κέκτηνται άδεια λειτουργίας, κλίβανοι νοσοκομείων και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις κατασκευαζόμενα σε υπόγειο δέον να κέκτηνται πλήρες σύστημα μηχανικού εξαερισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.