Προεδρικό διάταγμα 104/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 215/1997 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος συμμετέχει στα αρμόδια τμήματα κατασκευών και μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

3. Τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών της Προϊσταμένης Αρχής, και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Προγράμματος.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 215/1997 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευών της Προϊσταμένης Αρχής απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Προγράμματος.}

 

3. Στην παράγραφο 1)α του άρθρου 1 και στην παράγραφο 1)β του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 215/1997 όπου αναφέρεται το νομοθετικό διάταγμα Πρέβεζας, αυτό αντικαθίσταται ως εξής: Α/Δ Ακτίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.