Προεδρικό διάταγμα 1050/80

ΠΔ 1050/1980: Περί της ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων διαδικασίας επί των υπαγομένων εις αυτά διοικητικών διαφορών δυνάμει του άρθρου 77 του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 1050/1980: Περί της ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων διαδικασίας επί των υπαγομένων εις αυτά διοικητικών διαφορών δυνάμει του άρθρου 77 του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας, (ΦΕΚ 266/Α/1980), 20-11-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και

 

β) Την υπ' αριθμό 1045/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Προσφυγή

 

Άρθρο 1: Δικαιοδοσία

Άρθρο 2: Αρμοδιότητα κατά τόπο

Άρθρο 3: Αυτεπάγγελτη εξέταση δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος

Άρθρο 4: Προπαρασκευή και διεξαγωγή της συζητήσεως, διακοπή, επανάληψις και κατάργησις της δίκης

Άρθρο 5: Απόδειξη

Άρθρο 6: Περί των δικαστικών αποφάσεων

Άρθρο 7: Λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις

Άρθρο 8: Άσκησις προσφυγής

Άρθρο 9: Περιεχόμενο της προσφυγής

Άρθρο 10: Τρόπος ασκήσεως της προσφυγής

Άρθρο 11: Απαράδεκτο δευτέρας προσφυγής

Άρθρο 12: Πρόσθετοι λόγοι και αναστολή εκτελέσεως

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ένδικα μέσα και Δικαστικά έξοδα

 

Άρθρο 13: Ένδικα μέσα

Άρθρο 14: Δικαστικά έξοδα

Άρθρο 15: Τελικές διατάξεις

 

Στον αυτόν επί της Δικαιοσύνης Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 12-11-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.