Προεδρικό διάταγμα 1073/81 - Άρθρο 109

Άρθρο 109: Χώροι ενδυμασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αλλαγή ενδυμασίας και φύλαξη των ενδυμάτων, πρέπει να διατίθενται επαρκείς και κατάλληλοι χώροι.

 

2. Για τους χώρους υγιεινής, και για το ύδωρ (πόσιμο και καθαριότητος) εφαρμόζονται οι Υγειονομικές Διατάξεις του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Σε εργασίες ρυπαρές ή που προκαλούν επαγγελματικές νόσους, πρέπει να υφίσταται δυνατότητα για νίψη και καθαρισμό με καταιονισμό (ντους) σε καταλλήλους χώρους, καθώς και πλύση ή και απολύμανση των στολών.

 

4. Εντός του εργοταξίου συνιστάται να υπάρχει κατάλληλος χώρος για την διατήρηση του φαγητού των εργαζομένων σε καλή κατάσταση. Εφόσον ο αριθμός των απασχολουμένων είναι μεγαλύτερος των εβδομήκοντα (70), η διάθεση του ως άνω χώρου είναι υποχρεωτική.

 

5. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η προστασία της υγείας ή της ασφάλειας των εργαζομένων το απαιτεί, πρέπει να απαγορεύεται στους απασχολουμένους να τρώνε, να πίνουν ή να καπνίζουν στους χώρους εργασίας.

 

6. Οι απασχολούμενοι οφείλουν να επιπλώνεται ιδιαιτέρως για την ατομική των καθαριότητα, ιδίως προ του φαγητού και προ της αναχωρήσεως από τον τόπο εργασίας.

 

7. Οι ειδικές στολές εργασίας πρέπει να αφαιρούνται προ του φαγητού, οι δε στολές εργασίας πρέπει να αφαιρούνται προ της αναχωρήσεως.

 

8. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων φαγητών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.