Προεδρικό διάταγμα 1073/81 - Άρθρο 111

Άρθρο 111: Υποχρεώσεις υπεργολάβων - εργολάβων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την διαρκή επίβλεψη και επιμέλεια της εφαρμογής του παρόντος όπως και του προεδρικού διατάγματος 778/1980 περί των μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στις οικοδομικές και εν γένει εργοταξιακές εργασίες, παρίσταται ανελλιπώς σε όλη τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας οι υπόχρεοι από το νόμο εργοδότες ή οι εκπρόσωποι αυτών.

 

Το προσωπικό κάθε συνεργείου πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά τη μέρα από τον επικεφαλής του υπεργολάβου, μια φορά την εβδομάδα από τον εργολάβο, εφόσον έχει ειδικές γνώσεις, ή από κατάλληλο εκπρόσωπό του.

 

Οι υπεργολάβοι και εργολάβοι, οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζομένους σχετικά με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας κατά τη φάση της εργασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.