Προεδρικό διάταγμα 10/4/95b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

Α. Στα οικοδομικά τετράγωνα 618, 619, 631 και 624.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

Β. Στα οικοδομικά τετράγωνα 620, 627, 608, 609 και 917.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

Γ. Στα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

Δ. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων Α, Β και Γ απαιτείται όπως α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5,00 m και β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

2. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α. Για το τμήμα του οικοπέδου από 0 έως 300 m2 0,8.

β. Για το τμήμα του οικοπέδου από 300 έως 600 m2 0,6.

γ. Για το τμήμα του οικοπέδου από 600 m2 και άνω 0,4.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων 9,00 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1 m και 1,60 m για την κατασκευή στέγης.

 

5. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων, που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

α. Χώρος παιδικού σταθμού (οικοδομικό τετράγωνο 610).

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 50% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,5.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 9,00 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,60 m για την κατασκευή στέγης.

 

β. Χώρος πολιτιστικών λειτουργιών - ΚΑΠΗ - Κέντρο Νεότητας (οικοδομικό τετράγωνο 605).

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,8.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 9,00 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,60 m για την κατασκευή στέγης.

 

γ. Χώρος πλατείας - εκκλησίας (οικοδομικό τετράγωνο 611).

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 20% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 9,00 m.
Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του χώρου 5 m τουλάχιστον.

 

6. Επιπλέον για όλη την περιοχή που εντάσσεται στο σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος τα κτίρια τοποθετούνται μέσα στο κόκκινο περίγραμμα όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.