Προεδρικό διάταγμα 10/8/81c

ΠΔ 10-08-1981: Περί τροποποιήσεως του από 29-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δόμησης και όρων δόμησης σε κάποιους Δήμους και Κοινότητες του Λεκανοπεδίου Αττικής και τροποποίησης του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δόμησης περιοχής Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-08-1981: Περί τροποποιήσεως του από 29-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δόμησης και όρων δόμησης σε κάποιους Δήμους και Κοινότητες του Λεκανοπεδίου Αττικής και τροποποίησης του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δόμησης περιοχής Αθηνών, (ΦΕΚ 499/Δ/1981), 14-09-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 818/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Τροποποιείται το άρθρο 1 του από 29-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως εις κάποιους Δήμους και Κοινότητας του Λεκανοπεδίου Αττικής και τροποποιήσεως του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως περιοχής Αθηνών (ΦΕΚ 389/Δ/1978) κατά το εν εκ των σε αυτό μνημονευόμενων 5 διαγραμμάτων συντελεστών δομήσεως (υπ' αριθμόν Γ/22253/1978 πράξις του Γενικού Διευθυντού Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων) δι' υπαγωγής τμήματος του τομέως VIII εις τον VII, ως εμφαίνεται εις το υπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ. 35815/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:10.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.10.8.81c

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 10-08-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.