Προεδρικό διάταγμα 110/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζα της Ελλάδος με την επιφύλαξη λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις οργανωτικές και καταστατικές διατάξεις της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζα της Ελλάδος. Μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Προϊσταμένης Αρχής να ανατίθενται καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζα της Ελλάδος.

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζα της Ελλάδος με την επιφύλαξη λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις οργανωτικές και καταστατικές διατάξεις της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζα της Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.