Προεδρικό διάταγμα 110/88 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Επιτροπή Προεπιλογής, Εισήγησης για ανάθεση και παρακολούθηση έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 μπορεί να ορίζεται ότι η Επιτροπή αυτή ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Προεπιλογής.

 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου.

 

3. Ο χαρακτηρισμός του έργου ως σημαντικού και η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1418/1984 γίνεται από το Διοικητή της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζα της Ελλάδος. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.