Προεδρικό διάταγμα 110/88 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Υπογραφή σύμβασης - Συμβατικά τεύχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η σύμβαση εκτέλεσης έργου μπορεί να υπογραφεί και σε προθεσμία μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 εφόσον συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη.

 

2. Τα συμβατικά τεύχη και σχέδια που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη αλληλοσυμπληρώνονται ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτικά αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του έργου.

 

3. Για την εφαρμογή του β' εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 ορίζεται το ποσοστό για τα γενικά έξοδα και όφελος σε 18% για όλες τις περιπτώσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.