Προεδρικό διάταγμα 1128/80

ΠΔ 1128/1980: Περί καθορισμού αποστάσεων δια την ίδρυση κοιμητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 1128/1980: Περί καθορισμού αποστάσεων δια την ίδρυση κοιμητηρίων, (ΦΕΚ 284/Α/1980), 15-12-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Το άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου 445/1968 περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών.

 

β) Τα άρθρα 2, 3, 7 του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

γ) Την υπ' αριθμόν 572/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Θέση κοιμητηρίων

Άρθρο 2: Κοιμητήρια Μοναστηριών και Ησυχαστήριων

 

Εν Αθήναις, της 11-12-1980

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.