Προεδρικό διάταγμα 11/7/08 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κατά το άρθρο 1 καθοριζομένων χώρων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ο χώρος λυκείου - κλειστού γυμναστηρίου:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφάνειας του χώρου
Συντελεστής δόμησης: 0,40
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 11 m, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ύψος της στέγης, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.
Απαιτείται έγκριση Αρχαιολογίας και Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου καθώς και άδεια κοπής δένδρων (εφόσον συντρέχει λόγος).

 

2. Χώρος ιερού ναού Καθορίζεται θέση και διάταξη κτιρίου εκκλησίας εντός αυτού, όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στο διάγραμμα του άρθρου 1.

 

3. Χώρος παιδικού σταθμού:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20% της επιφάνειας του χώρου
Συντελεστής δόμησης: 0,40
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 9 m, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ύψος της στέγης, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική
Απαιτείται έγκριση Αρχαιολογίας και Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου καθώς και άδεια κοπής δένδρων (εφόσον συντρέχει λόγος).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.