Προεδρικό διάταγμα 129/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

β. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

γ. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

δ. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

 

ε. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

 

στ. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, με έδρα το Βόλο και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων

 

ζ. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.