Προεδρικό διάταγμα 129/10 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι θέσεις του προσωπικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας διακρίνονται σε κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες, ως εξής:

 

Α) Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγροτικής Οικονομίας Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αστικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων / Βιολόγων - Ιχθυολόγων. Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών. Περιλαμβάνει 247 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού. Περιλαμβάνει 131 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών. Περιλαμβάνει 5 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιστορικών Αρχαιολόγων. Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Καθηγητών. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας. Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων. Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών Διερμηνέων. Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών. Περιλαμβάνει 149 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει 5 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής. Περιλαμβάνει 11 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής. Περιλαμβάνει 5 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών. Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων. Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού. Περιλαμβάνει 29 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Περιλαμβάνει 63 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών. Περιλαμβάνει 83 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής. Περιλαμβάνει 12 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας. Περιλαμβάνει 49 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων. Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Απολυμαντών. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών. Περιλαμβάνει 9 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γομωτών. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων. Περιλαμβάνει 231 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελεγκτών Γαλακτοπαραγωγής. Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επιμελητών Ιχθυοτροφείου. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηρίων. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών. Περιλαμβάνει 52 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ. Περιλαμβάνει 21 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών. Περιλαμβάνει 14 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών. Περιλαμβάνει 105 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών. Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υγείας & Πρόνοιας. Περιλαμβάνει 5 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων. Περιλαμβάνει 27 θέσεις.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Αγροφυλάκων. Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό. Περιλαμβάνει 38 θέσεις.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών. Περιλαμβάνει 13 θέσεις.

 

Β) Μόνιμο προσωπικό (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων 18

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού 3

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 3

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής 1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών 5

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών 1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών 17

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών Δομικών Έργων χωρίς πτυχίο 3

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων χωρίς πτυχίο 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών Σχεδιαστών χωρίς πτυχίο 4

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών Τοπογράφων Γεωμέτρων χωρίς πτυχίο 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών χωρίς πτυχίο 30

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αποθηκάριων 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωργοτεχνιτών 9

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών Γεωργίας Κτηνοτροφίας 4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων 6

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών 4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών μηχανημάτων Οχημάτων 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Μηχανικών ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Μηχανικών ηλεκτρολόγων 2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών 4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών Αυτοκινήτων 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών 8

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού 7

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών 14

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων Νυκτοφυλάκων Πορθμέων 1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων Νυκτοφυλάκων 1

 

Γ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών. Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού. Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Χειριστών. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων. Περιλαμβάνει 10 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών. Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών. Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών. Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων. Περιλαμβάνει 1 θέση.

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό. Περιλαμβάνει 14 θέσεις.

 

Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιομηχανικού Σχεδίου 1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κτηνιάτρων 1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών 2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών 1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών 1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών 2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων 4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών 1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών 2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών 1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας 8

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.