Προεδρικό διάταγμα 129/10 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

 

Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας μεταφέρονται και κατανέμονται όλες οι αρμοδιότητες, που προβλέπονται σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 69Γ του νόμου [Ν] 4270/2014, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 58 του νόμου 4438/2016.

 

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, ορίζεται αρμόδιος για την Δημοσιονομική Διαχείριση των Οικονομικών του φορέα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

β. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

γ. Διεύθυνση Διοίκησης, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

δ. Διεύθυνση Οικονομικού, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

ε. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας.

 

στ. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, με έδρα το Βόλο και τοπική αρμοδιότητα στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.

 

ζ. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 18571/229218/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4346/Β/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.