Προεδρικό διάταγμα 12/3/12b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας (νομού Βοιωτίας), οι οποίοι αναθεωρήθηκαν με την απόφαση 38476/1968 του Νομάρχη Βοιωτίας Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου Αντίκυρας Λιβαδειάς (ΦΕΚ 3/Δ/1969) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 25883/28-10-1971 Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αντίκυρας Νομού Βοιωτίας (ΦΕΚ 35/Δ/1971), τροποποιούνται ως εξής:

 

α) Στη Ζώνη Α' καθορίζεται

 

Συντελεστής Δόμησης: 1,3.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 11,00 m.

 

β) Στη Ζώνη Β' καθορίζεται

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 8 m

 

2. Για την κατασκευή στέγης η οποία είναι υποχρεωτική το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαυξάνεται κατά 1,5 m.

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παραπάνω νομαρχιακές αποφάσεις.

 

4. Οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 230/2012 πράξη του, αντίτυπο του οποίου σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται, με το παρόν διάταγμα.

 

pd.12.3.12bCopyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.