Προεδρικό διάταγμα 12/4/93b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: 30%.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 m για την κατασκευή κεκλιμένης κεραμοσκεπούς στέγης, η οποία είναι υποχρεωτική, έστω και αν δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

 

5. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας επιβάλλεται η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος στο οποίο θα απεικονίζονται οι υψομετρικές καμπύλες του οικοπέδου.

 

6. Η αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ελέγχει εκτός από τη μορφή του κτιρίου και τη θέση αυτού στο οικόπεδο, σε σχέση με την διαμόρφωση της οριστικής στάθμης του εδάφους, των προκηπίων, των ακαλύπτων χώρων και του ύψους του κτιρίου.

 

7. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και ισχύουν, εκτελούνται και αναθεωρούνται, χωρίς αύξηση του όγκου των οικοδομών, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.