Προεδρικό διάταγμα 132/10 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι θέσεις του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διακρίνονται σε κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες, ως εξής:

 

Α) Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

 

Περιλαμβάνει 163 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

 

Περιλαμβάνει 112 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών

 

Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας

 

Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών Διερμηνέων

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

Περιλαμβάνει 141 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος

 

Περιλαμβάνει 5 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

 

Περιλαμβάνει 12 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικών

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών

 

Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

 

Περιλαμβάνει 31 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

 

Περιλαμβάνει 43 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών χωρίς πτυχίο

 

Περιλαμβάνει 7 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

Περιλαμβάνει 74 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας

 

Περιλαμβάνει 25 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων

 

Περιλαμβάνει 6 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

 

Περιλαμβάνει 15 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διαφόρων Ειδικοτήτων

 

Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων

 

Περιλαμβάνει 216 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών

 

Περιλαμβάνει 33 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ

 

Περιλαμβάνει 15 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών

 

Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

 

Περιλαμβάνει 104 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υγείας & Πρόνοιας

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων

 

Περιλαμβάνει 15 θέσεις.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Αγροφυλάκων

 

Περιλαμβάνει 6 θέσεις.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό

 

Περιλαμβάνει 26 θέσεις.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

 

Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών

 

Περιλαμβάνει 22 θέσεις.

 

Β) Μόνιμο προσωπικό (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού

3

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού χωρίς πτυχίο

2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών χωρίς πτυχίο

33

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

5

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αγροφυλάκων        

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Εργαστηρίου        

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών Γεωργίας Κτηνοτροφίας

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων Στενογράφων

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

6

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

54

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Εργοδηγών

18

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Τεχνικών Ηλεκτρολόγων

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών        

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων Νυχτοφυλάκων

3

 

Γ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

 

Περιλαμβάνει 5 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας

 

Περιλαμβάνει 7 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων

 

Περιλαμβάνει 20 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών

 

Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

 

Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό

 

Περιλαμβάνει 17 θέσεις.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

3

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού

3

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Επιχειρήσεων

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού

3

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών χωρίς πτυχίο

2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Ηλεκτρολόγων

11

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

5

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Εργοδηγών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Μηχανοτεχνιτών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστριών

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλητήρων

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων

1

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.