Προεδρικό διάταγμα 139/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο (οργανικές θέσεις)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατανέμονται στις Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως ακολούθως:

 

Στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 4 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 

Στη Διεύθυνση Διοίκησης 48 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονομίας, 10 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 48 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 1 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επιμελητών, 31 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό.

 

Στη Διεύθυνση Οικονομικού 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 9 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 9 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων 55 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακευτικής, 4 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, 10 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 48 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 55 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 12 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 50 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 3 θέσεις Περιφερειακής Ανάπτυξης, 4 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 5 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 1 θέση Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 5 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 1 θέση Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 5 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 4 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 25 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικών, 14 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 5 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Εργαστηρίων, 30 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 20 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 8 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών, 1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων.

 

Σε κάθε μία εκ των δώδεκα Διευθύνσεων Δασών 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 5 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 7 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Σε κάθε ένα εκ των Δασαρχείων 3 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 5 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 6 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων.

 

Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 2 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 2 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 2 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.