Προεδρικό διάταγμα 13/12/99 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

A. 1. Η αρτιότητα ορίζεται από το εμβαδόν του οικοδομικού τετραγώνου, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%.

 

4. α. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων 7,20 m.

 

β. Κατ' εξαίρεση στο χώρο αναψυχή και μόνο για τα κτίρια ξενώνων το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 9 m.

 

Ειδικότερα στο τμήμα του από την υψομετρική 120 και πάνω, το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 3,50 m.

 

γ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης βυζαντινού τύπου μεγίστου ύψους 1,50 m.

 

5. Αφετηρία μέτρησης των υψών, είναι το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

 

Οι διαμορφώσεις στο έδαφος (εκσκαφές - επιχώσεις), επιτρέπονται μέχρι ±0,50 m.

 

Β. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

 

1. Απαγορεύεται η εγκατάσταση εμφανών ηλιακών θερμοσιφώνων πάνω στα κτίρια.

 

2. Οι περιφράξεις γίνονται από τοιχία χαμηλού ύψους ή από περιφράγματα πρασίνου.

 

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση επιγραφών διαφημίσεων, κεραιών τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας ή ραδιοφώνου στο δώμα (σκεπές) των κτιρίων, καθώς επίσης και η κατασκευή απολήξεων κλιμακοστασίων.

 

4. Πριν από την έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση των κτιρίων, απαιτείται η έγκριση της σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 

5. Κατά την κατασκευή των κτιριακών έργων, αλλά και των λοιπών έργων που απαιτούνται για την διαμόρφωση της περιοχής, πρέπει να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που τίθενται με την 109643/06-07-1998 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (έγκριση περιβαλλοντικών όρων).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.