Προεδρικό διάταγμα 141/10 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Προϊστάμενοι Τμημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοίκησης

 

α. Στο Τμήμα Προσωπικού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

β. Στα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων. προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

γ. Στο Τμήμα Διαφάνειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

δ. Στο Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

ε. Στα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

στ. Στα Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

2. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού

 

α. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

β. Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

γ. Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

δ. Στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των κλάδων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των κλάδων

 

ε. Στο Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

στ. Στο Τμήμα Συνοριακών Σταθμών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 92 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016).

 

3. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων:

 

α. Στο Τμήμα Εποπτείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

β. Στο Τμήμα Εκκαθάρισης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

γ. Στο Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

δ. Στο Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

4. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών:

 

α. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

β. Στο Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

γ. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

δ. Στα Τμήματα Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

5. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων:

 

α. Στο Τμήμα Ιθαγένειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

β. Στο Τμήμα Πολιτογράφησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

γ. Στο Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας.

 

δ. Στο Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

ε. Στο Τμήμα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

στ. Στα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας.

 

6. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης:

 

α. Στα Τμήματα Αδειών Διαμονής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

β. Στο Τμήμα Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

γ. Στο Τμήμα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

δ. Στα γραφεία Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

7. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού:

 

α. Στα Τμήματα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των κλάδων.

 

β. Στα Τμήματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των κλάδων.

 

γ. Στα γραφεία Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

8. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Υδάτων:

 

α. Στα Τμήματα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων

των κλάδων.

 

β. Στα Τμήματα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των κλάδων.

 

γ. Στα Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

9. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου:

 

α. Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών,

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των κλάδων.

 

β. Στο Τμήμα Φυσικών Πόρων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των κλάδων.

 

γ. Στα Τμήματα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των κλάδων.

 

10. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών:

 

α. Στο Τμήμα Επιθεώρησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων.

 

β. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

γ. Στο Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

δ. Στο Τμήμα Δασικό προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

ε. Στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

στ. Στο Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού

 

ζ. Στο Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας.

 

11. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Δασών

 

α. Στα Τμήματα Προγραμματισμού και Μελετών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων.

 

β. Στα Τμήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

γ. Στα Τμήματα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

δ. Στα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

ε. Στα Τμήματα Διοικητικό Λογιστικό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

στ. Στα Τμήματα Προστασίας Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

ζ. Στα Γραφεία Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

η. Στο Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

θ. Στα Τμήματα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων.

 

ι. Στα Τμήματα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

ι)α. Στα Γραφεία Διοικητικό - Λογιστικό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

ι)β. Στα Τμήματα Δασικό προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

ι)γ. Στα Δασονομεία προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

12. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Δασαρχείων:

 

α. Στα Τμήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

β. Στα Τμήματα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

γ. Στα Τμήματα Προστασίας Δασών και Δημόσιου Κατήγορου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

δ. Στα Τμήματα Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας

 

ε. Στα Τμήματα Διοικητικό - Λογιστικό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

στ. Στο Γραφείο Δασικών Ερευνών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

ζ. Στο Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημόσιου Κατηγόρου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας.

 

η. Στο Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

 

θ. Στο Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

ι. Στα Δασοφυλακεία προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογίας Δασοπονίας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων.

 

13. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων:

 

α. Στο Τμήμα Αναδασμού και Εποικισμού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής

Παραγωγής.

 

β. Στο Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Αλιείας Τροφίμων.

 

14. Προϊστάμενοι Τμημάτων Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας:

 

α. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών.

 

β. Στο Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών.

 

15. Προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων:

 

α. Στο Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών.

 

β. Στο Τμήμα Εκπαίδευσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοίκησης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

γ. Στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.