Προεδρικό διάταγμα 142/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο (οργανικές θέσεις)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης κατανέμονται στις Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως ακολούθως:

 

Στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 2 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Διοίκησης 30 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 18 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 32 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 53 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό.

 

Στη Διεύθυνση Οικονομικού 15 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών. Στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων 8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 7 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 7 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ. Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης 11 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας 26 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 4 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακευτικής, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας, 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 25 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 22 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 4 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, 4 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 20 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης 18)θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας 32 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 25 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 24 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 25 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας 20 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικών, 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 6 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 20 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 6 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών Έργων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών, 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών, 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 20 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 10 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 15 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 34 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 9 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 16 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 9 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών, 3 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων.

 

Στη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 5 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 5 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Σε κάθε μία εκ των δώδεκα Διευθύνσεων Δασών 20 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Σε κάθε ένα εκ των Δασαρχείων 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 6 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών, 1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων.

 

Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

 

Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.