Προεδρικό διάταγμα 142/10 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα (προσωποπαγείς θέσεις)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 11 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: Περιλαμβάνει 26 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Επιστημών: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 4 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών: Περιλαμβάνει 3 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: Περιλαμβάνει 5 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών: Περιλαμβάνει 2 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγών: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας: Περιλαμβάνει 6 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών: Περιλαμβάνει 2 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 2 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων: Περιλαμβάνει 71 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επιστατών: Περιλαμβάνει 3 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: Περιλαμβάνει 37 θέσεις

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό: Περιλαμβάνει 43 θέσεις

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.