Προεδρικό διάταγμα 147/10 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

2. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

 

3. Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διαρθρώνεται ως κατωτέρω:

 

α. Γραφείο Περιφερειάρχη.

β. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών.

γ. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

δ. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας.

ε. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

στ. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

ζ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

η. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

 

4. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων λειτουργούν επίσης και οι παρακάτω Υπηρεσίες:

 

α. Νομική Υπηρεσία.

β. Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

γ. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

δ. Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών.

ε. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.