Προεδρικό διάταγμα 147/10 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος που έχουν έδρα διαφορετική από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες είχαν συσταθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν, με την ίδια τοπική αρμοδιότητα, υπαγόμενες από 01-01-2011 στην αμέσως υπερκείμενη οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης που ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας.

 

2. Κτηνιατρεία που λειτουργούν ως γραφεία και έχουν έδρα διαφορετική από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τα οποία είχαν συσταθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν, με την ίδια τοπική αρμοδιότητα, υπαγόμενα από 01-01-2011 στην αμέσως υπερκείμενη οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος που ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας.

 

3. Στην έδρα των πρώην Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης που καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 95 παράγραφος 5 του νόμου 3852/2010 και των οποίων οι αρμοδιότητες περιέρχονται στους δήμους συστήνονται Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας. τα οποία υπάγονται στην αμέσως υπερκείμενη οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος που ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.