Προεδρικό διάταγμα 148/10 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι θέσεις του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διακρίνονται σε κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες, ως εξής:

 

Α) Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων - Ιχθυολόγων: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 157 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: Περιλαμβάνει 88 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θεολόγων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μαθηματικών - Φυσικών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 126 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: Περιλαμβάνει 7 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: Περιλαμβάνει 27 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας: Περιλαμβάνει 38 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών χωρίς πτυχίο: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 76 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: Περιλαμβάνει 7 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας: Περιλαμβάνει 27 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων: Περιλαμβάνει 7 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 8 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων: Περιλαμβάνει 194 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηρίων: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών: Περιλαμβάνει 46 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ: Περιλαμβάνει 13 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών: Περιλαμβάνει 5 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: Περιλαμβάνει 82 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων: Περιλαμβάνει 37 θέσεις.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Βοηθητικό Προσωπικό: Περιλαμβάνει 33 θέσεις.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Επιμελητών: Περιλαμβάνει 11 θέσεις.

 

Β) Μόνιμο προσωπικό (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών

6

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δομικών Έργων χωρίς πτυχίο

8

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών

8

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών χωρίς πτυχίο

6

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Πολιτικών Υπομηχανικών

2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων χωρίς πτυχίο

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Γεωμέτρων χωρίς πτυχίο

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γομωτών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

6

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Εργοδηγών

7

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Μηχανημάτων

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών

7

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

5

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών

12

 

Γ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φιλολόγων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων: Περιλαμβάνει 11 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: Περιλαμβάνει 5 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων: Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Βοηθητικό Προσωπικό: Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Επιμελητών: Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών

3

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Μηχανικών

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών

6

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

17

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

5

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Εργοδηγών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Ηλεκτρονικών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Ηλεκτροτεχνιών Αυτοκινήτων        

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Μηχανικών        

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών        

4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών Αυτοκινήτων

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών Χειριστών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οχημάτων        

3

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Σχεδιαστών        

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Μηχανημάτων

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Εκχιονιστικών Μηχανημάτων

4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθών Συντηρητών Κτιρίων

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών        

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών Κλητήρων

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστών - Καθαριστριών

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλητήρων

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας

1

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.