Προεδρικό διάταγμα 149/10 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι θέσεις του προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης διακρίνονται σε κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες, ως εξής:

 

Α. Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων / Βιολόγων - Ιχθυολόγων.

 

Περιλαμβάνει 6 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

 

Περιλαμβάνει 167 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

 

Περιλαμβάνει 127 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών

 

Περιλαμβάνει 5 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Καθηγητών

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων

 

Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μαθηματικών

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών - Διερμηνέων

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

Περιλαμβάνει 131 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος

 

Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

 

Περιλαμβάνει 8 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής

 

Περιλαμβάνει 6 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικών

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών

 

Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Περιλαμβάνει 10 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

 

Περιλαμβάνει 38 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

 

Περιλαμβάνει 49 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών χωρίς πτυχίο

 

Περιλαμβάνει 3 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

Περιλαμβάνει 76 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας

 

Περιλαμβάνει 41 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων

 

Περιλαμβάνει 5 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

 

Περιλαμβάνει 7 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων

 

Περιλαμβάνει 180 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών

 

Περιλαμβάνει 36 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ

 

Περιλαμβάνει 29 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

 

Περιλαμβάνει 46 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υγείας & Πρόνοιας

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων

 

Περιλαμβάνει 20 θέσεις.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό

 

Περιλαμβάνει 25 θέσεις.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών

 

Περιλαμβάνει 17 θέσεις.

 

Β. Μόνιμο προσωπικό (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού

5

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

6

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πολιτικών Μηχανικών

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών χωρίς πτυχίο

12

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

3

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών πολιτικών

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών πολιτικών έργων υποδομής

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Τεχνολογικών Εφαρμογών

6

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ηλεκτρολόγων Μηχανικών

3

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Εργαστηρίου        

10

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών Γεωργίας Κτηνοτροφίας

4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δακτυλογράφων στενογράφων

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών γραμματέων

7

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σπερματεγχυτών

5

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

21

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Μηχανολόγων ηλεκτρολόγων

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Μηχανολόγων ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών

5

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών

8

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οχημάτων

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χειριστών μηχανημάτων

3

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού

7

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης εργατών

 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης φυλάκων

1

 

Γ. Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (οργανικές θέσεις)

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων

 

Περιλαμβάνει 4 θέσεις.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών

 

Περιλαμβάνει 1 θέση.

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό

 

Περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

Δ. Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης γεωλόγων 1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης γεωπόνων 5

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού 2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού οικονομικού 1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κτηνιάτρων 2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διοικητικού 2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διοικητικού λογιστικού 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επιμελητριών 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων γεωπονίας ζωικής παραγωγής 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Μηχανικών 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τουριστικών Επαγγελμάτων 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών γραμματέων 9

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών 3

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Εργοδηγών δομικών έργων 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών 6

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οδηγών Αυτοκινήτων 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Οχημάτων 1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού 1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών 1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών Κλητήρων 2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστριών (πεντάωρης απασχόλησης) 1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας 2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Σταβλιτών 1

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.