Προεδρικό διάταγμα 14/2/81b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται η τροποποίησις του ρυμοτομικού σχεδίου Γλυφάδας (Αττικής) εις περιοχήν Πυρναρί, κατά τα υπ' αριθμόν 1, 2, 3, 25, 27, 40, 384 και 448 οικοδομικά τετράγωνα, ο αποχαρακτηρισμός των θέσεων αυτών των προοριζομένων ως καταστήματα κατά τις διατάξεις του από [ΒΔ] 31-10-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Γλυφάδας και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 220/Δ/1969) και του από [ΠΔ] 08-05-1974 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Γλυφάδας και ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 149/Δ/1974), και η μετατροπή των θέσεων αυτών εις κατοικίας και καταστήματα αμέσου ανάγκης, ως εμφαίνεται εις τα υπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού, θεωρημένα δια της υπ' αριθμόν Γ/1108/1981 πράξεως αυτού τέσσερα (4) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:500, των οποίων συνοπτικά αντίτυπα δημοσιεύονται μετά του παρόντος.

 

pd.14.2.81b.1

pd.14.2.81b.2

pd.14.2.81b.3

pd.14.2.81b.4Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.