Προεδρικό διάταγμα 14/7/81

ΠΔ 14-07-1981: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 27-01-1973 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Βούλας (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-07-1981: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [ΒΔ] 27-01-1973 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Βούλας (Αττικής), (ΦΕΚ 427/Δ/1981), 14-08-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 11 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 181/1975 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βούλας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 110/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. Την υπ' αριθμόν 662/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από [ΒΔ] 27-01-1973 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεων οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Βούλας (Αττικής) (ΦΕΚ 44/Δ/1973) προστίθεται παράγραφος 2, των ήδη υπαρχουσών επομένων αριθμούμενων εις παραγράφους 3 και 4, έχουσα ως ακολούθως:

 

{2. Επιτρέπεται η δημιουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων επί οικοπέδων εχόντων πρόσωπον επί της παραλιακής λεωφόρου, υπό την προϋπόθεση ότι ταύτα έχουν πρόσωπον και εις άλλη οδόν (διαμπερή, γωνιαία κ.λ.π.).

 

Η μεταξύ των πρατηρίων απόστασις ορίζεται εις 1000 m τουλάχιστον εκτός εάν υπό ειδικών διατάξεων ορίζεται μεγαλύτερη απόστασις.}

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 14-07-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.