Προεδρικό διάταγμα 15/12/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

5. α) Συντελεστής δόμησης του βόρειου και νότιου τμήματος 0,60.

 

β) Συντελεστής δόμησης του ανατολικού τμήματος 0,80.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

7. Ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,80 και ποσοστό κάλυψης 60% για οικόπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 150 m2 και μικρότερου των 200 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

8. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8 m.

 

9. Επιτρέπεται η κατασκευή στέγης ύψους 1,5 m πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου.

 

10. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων που καθορίζονται με το άρθρο 1 παράγραφος α του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

α) Χώρος νηπιαγωγείου.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%
Συντελεστής δόμησης 0,40
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 5 m.

 

β) Χώρος δημοτικού σχολείου.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%
Συντελεστής δόμησης 0,40
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 8 m

 

γ) Χώρος βρεφονηπιακού σταθμού.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 20%
Συντελεστής δόμησης 0,20
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 5 m

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.