Προεδρικό διάταγμα 15/4/88b - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζεται ζώνη κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ) σε όλη την περιοχή επέκτασης όπως φαίνεται με την ένδειξη ΖΚΣ στα ίδια διαγράμματα.

 

Στη ζώνη κοινωνικού συντελεστή για την εφαρμογή των κατ' άρθρο 6 παράγραφος 6 του νόμου 1337/1983 προγραμμάτων, εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής δόμησης (κοινωνικός συντελεστής) 1,2.

 

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 11 m πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση 30% και ύψος μέχρι 2 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.