Προεδρικό διάταγμα 15/4/88c - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 450 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων:

 

α) των οικοδομικών τετραγώνων με αριθμούς 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 311, 312, 313, 314, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, και 714, 50% της επιφάνειας του χώρου τους με συντελεστή δόμησης 0,8.

 

β) των οικοδομικών τετραγώνων με αριθμούς 320, 321, 322, 323, 324, 325, 30% της επιφανείας του χώρου με συντελεστή δόμησης 0,5.

 

γ) των λοιπών οικοδομικών τετραγώνων 34% της επιφάνειας του χώρου με συντελεστή δόμησης 0,56 με την προϋπόθεση ότι η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια των οικοπέδων δεν υπερβαίνει τα 150 m2 μέσα στο κόκκινο περίγραμμα που φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα και η συνολική επιφάνεια των ορόφων τα 250 m2.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών 8,5 m.

 

4. Υπεράνω του ύψους των οικοδομών επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση από 22% - 35%.

 

Β. Λοιποί όροι δόμησης:

 

1. Το μέγιστο ύψος του ημιυπόγειου ορίζεται σε 1,5 m μετρούμενο από το γύρω έδαφος.

 
2. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.