Προεδρικό διάταγμα 161/84 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 574/1982, Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 104/Α/1982), υπάγονται και οι ακόλουθες, που μεταφέρονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών:

 

α. Ο χαρακτηρισμός τόπων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φυσικό κάλλος (παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1469/1950). Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος,μετά από γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Διευθύνσεως Οικισμού του Υπουργείου.

 

β. Η έγκριση για ανέγερση οικοδομημάτων σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (εξαιρουμένων των ιστορικών και αρχαιολογικών), (παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1469/1950).

 

γ. Η προστασία των τόπων που χαρακτηρίζονται ή έχουν ήδη χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών ως ιστορικοί, καθώς και η έγκριση για εκτέλεση οποιουδήποτε έργου σ' αυτούς τους τόπους (άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1469/1950). Οι όροι και περιορισμοί δόμησης στους ιστορικούς τόπους ορίζονται από τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, που διατυπώνεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής νομίμως ορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης χωρίς τη γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

 

δ. Όπου απαιτείται, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στο Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με τα εδάφια β και γ, απλή ή σύμφωνη γνώμη του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αυτή η αρμοδιότητα του Αρχαιολογικού Συμβουλίου μεταφέρεται στις Επιτροπές Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των οικείων πολεοδομικών υπηρεσιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.