Προεδρικό διάταγμα 167/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και των προεδρικών διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής, οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας ή τα εξουσιοδοτούμενα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.