Προεδρικό διάταγμα 16/5/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι (πυκνοδομημένα τμήματα οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο πρόσωπο 6 m, ελάχιστο εμβαδόν 100 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 1,2.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 9 m.

 

Β. Τομέας ΙΙ (πυκνοδομημένα τμήματα οικισμού προ του 1923).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο πρόσωπο 6 m, ελάχιστο εμβαδόν 100 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 1,00.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 8,00 m.

 

Γ. Τομέας ΙΙΙ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 8,00 m.

 

Δ. Για τους τομείς Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ισχύουν τα εξής:

 

1. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων Α1, Α2, Β1, Β2 και Γ1, απαιτείται όπως στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

2. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψος 1,50 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.