Προεδρικό διάταγμα 16/8/93d - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα άρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. α. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2 υπό τις προϋποθέσεις ότι στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου, εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

β. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που έχουν κατά την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2 υπό τις προϋποθέσεις ότι στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου, εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

Με την πράξη εφαρμογής, επιτρέπεται να προκύπτουν ή να δημιουργούνται οικόπεδα με τα παραπάνω κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 2675/1996 απόφαση (ΦΕΚ 1385/Δ/1996).

 

2. Μέγιστο ποσοστά κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7.5 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.