Προεδρικό διάταγμα 172/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τελικές Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εκτός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, των οποίων οι συμβάσεις διέπονται από προγενέστερες διατάξεις του νόμου 1418/1984 αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν, σύμφωνα με τις προγενέστερες αυτές διατάξεις τα όργανα που προσδιορίζονται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Τα θέματα που δεν διέπονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από το νόμο 1418/1984 και τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.