Προεδρικό διάταγμα 175/87 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις εργασίες, όπως γεωτρήσεις, ορύγματα, δειγματοληψίες, κ.λ.π., που γίνονται για τη συλλογή επιστημονικών πληροφοριών και στοιχείων με σκοπό τη σύνταξη γεωλογικών, κοιτασματολογικών, μεταλλευτικών, υδρογεωλογικών, γεωφυσικών και λοιπών γεωεπιστημονικών μελετών του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 272/1976 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου [Ν] 272/1976 και οι κανονισμοί που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του και όχι οι διατάξεις του νόμου 1418/1984.

 

2. Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από το νόμο 1418/1984 και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.