Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η άσκηση επιθεώρησης και ελέγχου των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Φορέων με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας τους και της ορθής εφαρμογής των κειμένων διατάξεων και σχετικών οδηγιών.

 

Η μέριμνα για τον προγραμματισμό των επιθεωρησιακών ελέγχων και η υποβολή τους προς έγκριση στον Υπουργό, ή στο εξουσιοδοτημένο Όργανο.

 

Η σύνταξη εκθέσεων επιθεώρησης και η υποβολή τους στο Τμήμα Διοικητικών Ερευνών και Εξετάσεων, καθώς και στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες και η διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων.

 

Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και διοικητικών εξετάσεων σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ή σε περιπτώσεις διαπιστουμένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Φορέων, κατόπιν εντολής του Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου οργάνου και σε έκτακτες περιπτώσεις, μη επιδεχόμενες αναβολή, μετά από άμεση σχετική ενημέρωση και προφορική εντολή.

 

Η τήρηση αρχείου εκθέσεων επιθεωρητών, ως και κάθε άλλου στοιχείου, για την παρακολούθηση του επιθεωρησιακού και ανακριτικού έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.