Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διεύθυνση Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται:

 

Η μελέτη και εισήγηση προτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων με τις εν λόγω χώρες.
Η διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου οικονομικής συνεργασίας δια μέσου της σύναψης συμφωνιών, όπως διμερούς οικονομικής, τεχνικής και τεχνολογικής συνεργασίας, προώθησης και αμοιβαίας προστασίας επενδύσεων, συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας.
Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων εμπορικής, οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας.
Η προπαρασκευή των εργασιών των διακρατικών επιτροπών και η ευθύνη των διμερών διαπραγματεύσεων.
Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων διασυνοριακών υδάτων, σε συνεργασία με τους καθ' ύλην συναρμόδιους φορείς. Συμμετοχή στις συνόδους των Διακρατικών Επιτροπών Υδροοικονομίας με Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Βουλγαρία.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων σε συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, άλλα Υπουργεία ή Υπηρεσίες και τους επί μέρους φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου συμφέροντος με σχετικό αντικείμενο.
Η παρακολούθηση των εξελίξεων των συμφωνιών σύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων σε ομάδες εργασίας στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων.

 

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:

 

Τμήμα Α: Νοτιοανατολική Ευρώπη

Τμήμα Β: Κεντρική Ευρώπη, Βαλτική

Τμήμα Γ: Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.

Γραφείο Γραμματείας.

 

Η τήρηση πρωτοκόλλου και Αρχείου της Διεύθυνσης, η αναπαραγωγή και διακίνηση εγγράφων, η υποδοχή και παροχή πληροφοριών στους συναλλασσομένους με τη Διεύθυνση καθώς και η εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.