Προεδρικό διάταγμα 178/00 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εδρεύει όπου και η έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και έχει για αποστολή:

 

α) Τη γενική εκπροσώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με την από 14-12-1960 σύμβαση περί συστάσεως του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

 

β ) Τη συνεργασία με τις Αντιπροσωπείες των Κρατών που μετέχουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και την διαχείριση των θεμάτων που ανακύπτουν.

 

γ) Τη συνεχή παρακολούθηση, μελέτη και ταχεία ενημέρωση της Ελληνικής Κυβέρνησης για κάθε θέμα που έχει σχέση με τις τρέχουσες εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και ιδίως με την προπαρασκευή ή την εκτέλεση σχεδίων ή προγραμμάτων του, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα που ανατίθεται σ' αυτήν από την Κυβέρνηση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.