Προεδρικό διάταγμα 186/09 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης συγχωνεύονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

2. Όλες οι υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευομένων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού υπάγονται επίσης οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόμενα Υπουργεία.

 

3. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικές Γραμματείες στα συγχωνευόμενα Υπουργεία αποτελούν εφεξής αντίστοιχες Γραμματείες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

4. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού περιέρχονται οι αρμοδιότητες των συγχωνευομένων Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης και των υπαγόμενων σε αυτά υπηρεσιακών μονάδων.

 

5. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Πολιτισμού ή ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

6. Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των συγχωνευομένων Υπουργείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.