Προεδρικό διάταγμα 189/09 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν μεταφερθεί ή μεταφέρονται με το παρόν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα του Υπουργείου αυτού.

 

Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικούς στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.

 

Μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος από και προς τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 50/2010 (ΦΕΚ 89/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.